February 24, 2021

ਸਿੰਘੁ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ

ਸਿੰਘੁ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ

 

ਸਿੰਘੁ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ
ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ,

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ , ਸਿੰਘੁ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ

ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ