ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਵਾਗੇ: ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ

Punjab
By Admin

Education minister OP soni ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ vidhansabha ਪਵੁਨਚਨ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

Leave a Reply