ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ:ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ 4-9-14 ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ

Notifications Punjab
By Admin

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ:ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ 4-9-14 ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ,

 

Leave a Reply