ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਵਾ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

re
By Admin

ਪੰਜਾਬ 84000 ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ