ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 59 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਨ

nation
By Admin

ਈ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ
45 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ 1 .5 ਲੱਖ ਦੀ ਛੂਟ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਤੇ 3 . 5 ਲੱਖ ਦੀ ਛੂਟ
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ

Leave a Reply