ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ , ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ

nation
By Admin

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ,ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

Leave a Reply