ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ 12.40 ਵਜੇ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਚੋ ਬਾਹਰ ਆਏ।

re
By Admin