ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਵਿਜੀਲ ਤੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ,100 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ

Web Location
By Admin

Leave a Reply