2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ 

Punjab
By Admin

Leave a Reply