ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲੇ ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ , ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਚ ਕਮੀ , ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲੇ ਚ ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ