‘ਪੜ•ੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ•ਾਓ ਪੰਜਾਬ’, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ: ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ