ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਕਿਹਾ ਇਕ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 40000ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ

Punjab
By Admin

Leave a Reply