ਨਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ : ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ

nation
By Admin

ਨਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ : ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈ ਪੀ ਐਫ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮੁਫ਼ਤ

Leave a Reply